Strona główna

 

ZARZĄD KOŁA

Obecnie Zarząd Koła fukncjonuje w składzie:

 

PREZES - JAN BERGER

ŁOWCZY - TOMASZ BORKOWSKI

SKARBNIK - JÓZEF KRZEPMEK

SEKRETARZ - JAN CYROŃ

 

 

 

   

Skład komisji rewizyjnej:

Edward Borys

Józef Filapek

Roman Bańczyk

Adam Łysoń

 

 

HISTORIA KOŁA

Początki zorganizowanego łowiectwa w Czechowicach to druga połowa XX wieku.

Po zakończeniu II wojny światowej, grupa przedwojennych myśliwych zaczęła reaktywowanie łowiectwa w Czechowicach.  

Zebranie założycielskie odbyło się 26 lutego 1946 roku, na którym wybrano Zarząd Koła w składzie: 

 

PAWEŁ HEROK – PREZES

FRANCISZEK ZIELEŹNIK – ZASTĘPCA PREZESA (wójt gminy przed II wojną)

SEWERYN RAWSKI – SEKRETARZ

JÓZEF SOSTARIČZ – ZASTĘPCA SEKRETARZA

IGNACY HAŁAS – SKARBNIK

RUDOLF CZAJA – GOSPODARZ I KIEROWNIK POLOWANIA

JAN ŚLOSARCZYK – CZŁONEK ZARZĄDU

 

 

Koło dzierżawiło obwód od spółki łowieckiej (właściciele gruntów rolnych) na terenie Czechowic i Dziedzic, o powierzchni ~3500ha, płacąc spółce czynsz roczny 10 000zł lub 56kg cukru.

Pierwsze polowanie odbyło się 7 grudnia 1946 roku. Stan zwierzyny w łowisku był bardzo niski.

W 1945 roku zinwentaryzowano 1 sarnę rogacza, 1 sarnę kozę, 70 zajęcy, 15 bażantów. Koło prowadziło bardzo dobrą gospodarkę łowiecką i po kilku latach stan zwierzyny w łowisku znacząco się zwiększył – szczególnie zająca, którego w 1949 roku pozyskano 338szt. W 1950 roku pozyskano pierwszego kozła, a w 1952 roku dwie sztuki sarny kozy.

 

NAZWA KOŁA

Budzi ciekawość nazwa Koła. Często pada pytanie: co to znaczy "Bażaniec"?

Do 1959 roku Koło nasze nie miało żadnej nazwy. Na zebraniu Koła 15.01.1960 roku zaproszony gość przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Czechowicach – Dziedzicach, a jednocześnie poseł na sejm PRL Franciszek Bartoszek zaproponował, by Koło przyjęło nazwę "Bażaniec". Jest to las, a właściwie lasek o powierzchni około 15ha, leżący prawie w centrum łowiska, położony przy ul. Zamkowej, za Pałacem zbudowanym przez Hr. Kotulińskiego w początkach XVIII wieku. Teren jest poprzecinany rowami, otoczony polami, co tworzy bardzo dobre warunki do bytowania zwierzyny, zwłaszcza bażanta i zająca.

 

OBWODY ŁOWIECKIE

Na skutek szybkiej urbanizacji, tereny łowieckie Koła zaczęły się zmniejszać. Zarząd Koła podjął działania, by pozyskać nowy obwód łowiecki. W 1997 roku Koło otrzymało nowy obwód, o powierzchni 2899ha, w tym 488ha lasów, na terenie gmin: Pszczyna, Strumień, Pawłowice.

W styczniu 2013roku sejmik samorządowy województwa śląskiego podjął uchwałę, która zmieniła nr naszego bwodu ze 180 na nr 169. Częściowo zmieniono granice obwodu oraz dokonano dokładnego pomiaru powierzchni obwodu, która wynosi 4230ha. Wyłączono z polowań 763ha. Polujemy na 3467ha, w tym jest 551ha lasów.